Държавните бензиностанции няма да могат да се приватизират

„Държавна петролна компания“ ще се финансира от собствени приходи, трансфери от държавния бюджет и други постъпления